rubrik-program

 

 

 

Välkommen till Örebro i Almedalen 2016!

Plats: Wisby Strand Congress & Event

MÅNDAGEN DEN 4 JULI

 13.00- 13.50

HUR KAN NATURVÄRDEN KOMBINERAS MED ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE?

Örebro är en av de kommuner som bygger flest nya bostäder i Sverige. Det krävs byggbar mark samtidigt som närheten till natur är viktigt för både livskvalitet och hälsa. Hur man kan lösa motsättningen mellan naturreservat/gröna miljöer och ökat bostadsbyggande?

De senaste prognoserna säger att Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till 2025. Något som kräver byggbar mark i städer runt om i landet. Samtidigt som närheten till natur är viktigt för både livskvalitet och hälsa. Ska vi ha fler eller färre naturreservat? Ska naturreservats existens ske på bekostnad av bostadsbyggande i en tid då vi behöver mark till nya bostäder? Örebro kommun är en av de kommuner som bygger flest nya bostäder i Sverige och har blivit flerfallet utsedd till Årets Friluftskommun.

Medverkande:

Tomas Eriksson (MP)
Gruppledare, Stockholms läns landsting

Tobias Olsson
Förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Johanna Sandahl
Ordförande, Naturskyddsföreningen

Kenneth Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Örebro kommun

Björn Sundin (S)
Kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Malin Björk
Naturvårdschef, Örebro kommun

Erik Blohm
Exploateringschef, Örebro kommun

 14.00 – 14.50

 VARFÖR LYCKAS VISSA KOMMUNER MÖTA BOSTADSBRISTEN BÄTTRE ÄN ANDRA?

Sverige lider av en akut bostadsbrist. De senaste prognoserna säger att Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till 2025. Nya mätningar visar att i 46 av de 50 snabbast växande svenska kommunerna håller inte bostadsbyggandet samma takt som befolkningstillväxten.

Regeringens svar på problemet är att snabbt genomföra lagändringar och nya regler som leda till snabbare processer. Ofta riktade mot kommuner. Men är regeländringar verkligen svaret? Faktum är att Örebro kommun och flera andra kommuner har snabba och smidiga byggprocesser redan med nuvarande lagstiftning. I Örebro byggs det långt fler bostäder än riksgenomsnittet och cirka 40 procent av alla bygglov hanteras inom en vecka. Vid seminariet diskuterar företrädare för kommuner, regering samt handelskammare hur kommuner kan arbeta för att snabba på bostadsbyggandet, utan lagändringar.

Medverkande:

Janna Valik
GD, Boverket

Jonas Nygren
tilltr Förbundschef, Hyresgästföreningen

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordf, Malmö stad

Stefan Ränk
VD, Einar Mattson

Per Martin Eriksson
VD, Veidekke bostad

Emma Jonsteg
grundare/VD, Utopia Arkitekter

Göran Cars
prof samhällsplanering, KTH

Kenneth Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordf, Örebro kommun

Björn Sundin (S)
Kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Åsa Bellander
Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun

Martin Willen
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun

Ulrika K Jansson
Planeringschef Stadsbyggnad, Örebro kommun

FLER PROGRAMPUNKTER MED ÖREBROKOPPLING

På vår  Facebooksida presenterar vi referat från andra programpunkter, men också fler spännande personer eller aktörer med Örebrokoppling som har aktiviteter under Almedalsveckan.

#orebroialmedalen

Tagga dina inlägg med #orebroialmedalen

 

 

#orebroialmedalen

rub-platsen

I Örebro är allt möjligt

Det är något stort på gång i Örebro. Undersökningar pekar på det. Pratet på stan säger det. Företag flyttar hit, bygger ut och bygger nytt. Kompetens och kunskap blomstrar. Talanger stannar kvar och seniora talanger flyttar hem. Örebro är en stad som hela tiden utvecklas. Och det går fort nu.

Vi har ett universitet med några av landets bästa utbildningar, massor av olika restauranger, fik och klubbar, flera nationellt erkända. Turnébussar från hela världen stannar till hos oss och utställningar som OpenART lockar konstnärer på högsta internationella nivå. Vi är en stad som självklart och framgångsrikt arrangerar stora evenemang som Melodifestivalen, Live at Heart, SM-veckan och Davis Cup. Vi har fler än tio lag i elitseriespel och har under de senaste åren utsetts till årets friluftskommun, årets idrottsstad, årets föreningsstad och årets studentstad. Örebro är en stad som lovar något mer. En stad redo för nästa stora steg.


 

Örebro kommun

Örebro är Sveriges sjunde största kommun och sjätte största stad. Här bor drygt 142 000 människor och närmare 12 000 personer har Örebro kommun som sin arbetsplats. Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag. Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.

Örebro är den stad i Sverige som växer snabbast utanför storstadsregionerna och vi har fått flera fina utmärkelser de senaste åren, bland annat; kvalitetskommun, friluftskommun, miljöbästa kommun och årets stadskärna 2015. Örebro är precis vad vi gör det till.

www.orebro.se

Kontaktperson:
Margareta Wall
Kommunikationsdirektör
070-6811271
margareta.wall@orebro.se

orebrosmall-right

 

 

 

 

 

 


 

Örebrokompaniet

Örebrokompaniet är örebroarnas eget marknadsföringsbolag. Vi har kommunens och näringslivets förtroende att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro. Vi gör det med målet att få Örebro att växa.

Genom våra insatser ska fler människor välja Örebro, både som boende, medarbetare, entreprenörer, turister och mötesdeltagare. Vi arbetar för en starkare stad med större resurser.

www.orebrokompaniet.se

Kontaktperson:
Anna Iderot Bjelke
Marknadsstrateg
073-360 70 06
019-21 56 74
anna.bjelke@orebrokompaniet.se

 orebrokompaniet-right
rub-kommun

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Se aktuell programpunkt i officiella Almedalsprogrammet.

 

Måndag


Förutsättningar för ökat bostadsbyggande

Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör:Business arena
10.30-11.00

Offentlig upphandling som verktyg för ökad social hållbarhet
Ulf Rohlén
VD, Örebrobostäder
Arrangör: Skanska
17.15 – 18.00

Tisdag


Gamification – hur rolig får samhällsinformation vara?
Ulrica Sultan,
Enhetschef KomTek
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning
09.00-10.00

Framtidens smarta städer behöver smarta politiker
Kenneth Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Arrangör: Eon
13.00-14.00

Hur kan politiken stötta arbetet för minskad köttkonsumtion?
Lennart Bondeson (KD)
Kommunalråd Örebro kommun
Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation
13.00-15.00

Onsdag


Vem styr bostadspolitiken?
Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör: Hyresgästföreningen
09.30-10.15

Återanvändning har med flyktingkrisen att göra! – hur samverkar vi och fångar sociala värden?
Lennart Bondeson (KD)
Kommunalråd Örebro kommun
Arrangör: Myrorna
10.15 -11.30

Framgångsrik etablering – vad kan kommunerna göra och vad kan vi lära oss av varandra?
Kenneth Nilsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Arrangör: Socialdemokraterna
10.15-11.15

Hur förebygger vi radikalisering och framväxten av en våldsbejakande extremism?
Patrik Wallin
Platschef Partnerskap Örebro
Arrangör: EU-kommissionen
11.00-12.00

Från markanvisning till färdig bostad – hur effektiviserar vi markanvisningsprocessen
Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör: Business arena
11.45-12.30

Är det dags för fler köpfria dagar för mer hållbar konsumtion?
Lennart Bondesson (KD)
Kommunalråd, Örebro kommun
Hanna Dufva
Hållbarhetschef, Örebro kommun
Arrangör: Örebro kommun och Aktuell Hållbarhet
13.00-13.45

Plattform för hållbar stadsutveckling
Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör: Boverket
14.00-16.00

Är juristerna ett hinder för hållbar upphandling?
Lennart Bondeson (KD)
Kommunalråd, Örebro kommun 
Arrangör: Miljömärkning Sverige
12.00-13.00

Hållbart stadsliv sökes – ser man staden för alla hus?
Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör: Plattform för hållbar stadsutveckling
14.00-16.00

Markpolitik är lösningen för långsiktig samhällsutveckling och bostadsbyggande
Björn Sundin (S)
Kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun
Arrangör: Riksbyggen
14:45 – 15:45

Torsdag


Hemmet 2030 – vilken teknik och vilka tjänster ritar om framtidens vardagskarta?
Ulrika K Jansson
Planeringschef Stadsbyggnad, Örebro kommun
Arrangör: Kairos Future

Sverige behöver en hållbar byggpolitik
Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör: Västsvenska handelskammaren
09.00-10.00

Klart det går att bygga – om möjligheterna i bostadspolitiken
Martin Willén
Bitr Stadsbyggnadschef, Örebro kommun
Arrangör: Boklok
10.00-11.00

Lås upp hindren för ett hållbart samhälle
Ulrika K Jansson
Planeringschef Stadsbyggnad, Örebro kommun
Arrangör: Samhällsbyggarna
11.00-11.45

Var samlar beslutsfattarna underlag för omvärldsbevakning?
Lennart Bondesson (KD)
Kommunalråd Örebro kommun
Arrangör: Innovizion Arena
11.00-11.50

Spårbunden stadsutveckling
Ulrika K Jansson
Planeringschef Stadsbyggnad, Örebro kommun
15.00-15.30