rubrik-program

 

 

 

Välkommen till Örebro i Almedalen 2018!

Platser: Wisby Strand Congress & Event 

Tisdagen den 3 juli

Ansvarsfullt byggande – hur kan vi bygga bostäder med lägre hyra?

Var med i ett samtal om en av vår tids stora politiska frågor och social hållbarhet. Vad har kommunerna för ansvar att skapa trygghet på bostadsmarknaden och bostäder för personer med lägre inkomst?

Vad kan en kommun ta för ansvar när marknaden bromsar in? När vi har hamnat i en tid som inte har lika tydligt marknadsdriv tar Örebro kommun tydliga initiativ för att byggen och projekt ändå blir av, startar och fullföljs på trygga sätt.

– Det här är en fråga som många nu brottas med på olika sätt och det kommer bara bli ännu mer aktuellt. Och här ligger vi före och har lösningar på utmaningar och svar på frågor som många kämpar med, säger Erik Blohm som är avdelningschef på mark- och exploateringsavdelningen.

Bostadsbyggandet är större än på många år i Sverige och Örebro ligger i topp i antalet färdigställda bostäder per capita. Under 2017 kom dock alltfler signaler om att bostadsmarknaden börjat svikta. På många delmarknader sjönk priserna på bostäder och vissa projekt hade osålda eller svåruthyrbara lägenheter. I Örebro har kommunen en stor roll som sälja­re av mark och som ansvarstagande aktör vill vi bidra till en mer motståndskraftig marknad och upprätthålla en långsik­tigt hållbar bostadsproduktion. Det gör vi genom Ansvarsfullt byggande.

– Genom Örebromodellen och vårt stora markinnehav kan kom­munen använda Ansvarsfullt byggande till att sänka risken på bostadsmarknaden och skapa trygghet för de byggaktörer som investerar i Örebro. Kommunen tar ansvar för sin starka roll på marknaden och Örebro kan även framöver bygga mest i landet, säger Erik Skagerlund enhetschef exploatering Stadsbyggnad.

Örebro kommun är också först ut i landet med en juri­diskt hållbar modell för markanvisning där en viss andel mark reserveras för fastighetsägare som bygger nya bostä­der med en lägre hyra. Det underlättar snabbt byggande av hög kvalitet och möjliggör också ökade ambitioner för social och ekonomisk hållbarhet. Modellen leder till lägre hyror och kan kombineras med statligt investeringsstöd för bostäder som efterfrågas av många fler.

I rådande marknadsläge ger dessa modeller möjligheter för fastighetsägare att kunna leverera lägre hyror under 15 år, utan att minska sina vinster. Hyrorna sänks med mellan 25 och 35 procent och normhyran för en trerummare om 77 kvadratmeter kan bli så låg som 7 500 kronor i månaden. Det skapar en rotation på lägenheter som gör att även betydligt billigare boenden frigörs och blir tillgängliga för de som verkligen behöver dem.

Medverkande:
Peter Eriksson (MP) Bostadsminister, Kenneth Nilsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Örebro, Saffran Rohm Förbundsordförande jagvillhabostad.nu, Lennart Weiss kommersiell direktör Veidekke, Ullis Sandberg ansvarigt kommunalråd (S) för Samhällsbyggnad Örebro, Joakim Henriksson VD Obos, Fastighetsägarna, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Tid: 14.00-15.00 
Plats:
Wisby Strand Kongress och event, Strandvägen 4
Arrangörer:
Örebro kommun
Läs mer om seminariet här

 

Tisdagen den 3 juli

 

Mäns våld mot kvinnor – hur ska kommunerna ta ansvar i en av våra viktigaste samhällsfrågor?

Mäns våld mot kvinnor är en samhällsfråga, inte en kvinnofråga. Hur kan våld mot kvinnor upptäckas och förebyggas? Och vad har kommunerna för ansvar?

Med utgångspunkt i nya ambitioner och en ny handlingsplan mot våld i nära relationer vill Örebro kommun lyfta det här ämnet som är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Sveriges modernaste kvinnohus, banbrytande arbetssätt inom socialtjänsten och konkreta projekt inom den allmänna bostadsnyttan är några av Örebro kommuns sätt att ta den här viktiga frågan framåt.

Vi berättar bland annat mer om det unika, långsiktiga avtal som kommunen skapat med kvinnohuset för att säkra boendeplatser och en fast personalgrupp i Sveriges centralaste och modernaste kvinnohus. Här spelar samarbete över gränserna en central roll.

– För mig och många andra kvinnor och barn har kvinnohuset varit den helt avgörande vändpunkten som en väg bort från våldet, berättar en av de våldsutsatta kvinnorna i seminariet.

Fokus för Örebro kommun ligger nu på de stora utmaningarna framåt. Hur kan kommunerna ta ett större ansvar? Och hur samarbetar man över gränserna?

Med spännande gäster och stor publik hoppas vi på ett samtal som tar oss framåt när det gäller ett av inte bara Sveriges, utan världens mest angelägna samhällsproblem.

Medverkande:
Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Anna Maria Corazza Bildt (M) EU-parlamentariker, Unizons ordförande Zandra Kanakaris, Harriet Arnold chef Öbo, Lena Ag generaldirektör Jämställdshetsmyndigheten, Åsa Furén-Thulin från SKL sektionschef på avdelningen för vård och omsorg

Tid: 15.00-16.00
Plats: Wisby Strand Congress & Event
Arrangör: Örebro kommun
Läs mer om seminariet här 

På vår  Facebooksida kommer köra livesändningar från våra egna seminarier, men också från andra seminarier där andra spännande personer eller aktörer med Örebrokoppling medverkar. Så följ oss på Facebook!

Du kan också följa oss på Örebro kommuns Instagramkonto och Örebro kommuns Twitterkonto under veckan. För att delta i debatten i sociala medier – tagga dina inlägg med #orebroialmedalen

 

 

#orebroialmedalen

rub-platsen

I Örebro är allt möjligt

Det är något stort på gång i Örebro. Undersökningar pekar på det. Pratet på stan säger det. Företag flyttar hit, bygger ut och bygger nytt. Kompetens och kunskap blomstrar. Talanger stannar kvar och seniora talanger flyttar hem. Örebro är en stad som hela tiden utvecklas. Och det går fort nu.

Vi har ett universitet med några av landets bästa utbildningar, massor av olika restauranger, fik och klubbar, flera nationellt erkända. Turnébussar från hela världen stannar till hos oss och utställningar som OpenART lockar konstnärer på högsta internationella nivå. Vi är en stad som självklart och framgångsrikt arrangerar stora evenemang som Musikhjälpen, Live at Heart och Örebro Raceday. Örebro är en stad som lovar något mer. En stad redo för nästa stora steg.


 

Örebro kommun

Örebro är Sveriges sjätte största kommun. Här bor 150 000 människor och närmare 12 000 personer har Örebro kommun som sin arbetsplats. Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag. Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.

Örebro är den stad i Sverige som växer snabbast utanför storstadsregionerna och vi har fått flera fina utmärkelser de senaste åren, bland annat Årets Stadskärna, Årets Säkerhetskommun och Sveriges bästa miljökommun samt fått utmärkelsen Årets möjliggörare av arkitektbranschen. Örebro är precis vad vi gör det till.

www.orebro.se

Kontaktperson:
Margareta Wall
Kommunikationsdirektör
070-6811271
margareta.wall@orebro.se

orebrosmall-right

 

 

 

 

 

 


 

rub-kommun

Den här sidan kommer att uppdateras med seminarier där personer med koppling till Örebro medverkar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Se aktuell programpunkt i officiella Almedalsprogrammet.

Måndag 2 juli:

Seminarie: AI stormar in i A-kassor och myndigheter – för ökad mänsklig kontakt
Tid: 10:30 – 11:30
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Medverkar från Örebro kommun: Margareta Wall, kommunikationsdirektör, Örebro kommun

Seminarie: Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?
Tid: 13:30 – 14:30 
Plats:
Hästgatan 2
Medverkar från Örebro kommun: 
Margareta Borg, förvaltningschef, Örebro kommun

Seminarie: Tydliga miljökrav i upphandling och samarbete som verktyg för att öka takten i hållbarhetsarbetet
Tid: 15:00 – 15:45
Plats:
Gotlands museum, Strandgatan 14
Medverkar från Örebro kommun: 
Sara Richert, kommunalråd i Örebro, Miljöpartiet

Seminarie: Varför ska det ta tid att planera och bygga hållbar stad?
Tid: 16:30 – 17:30
Plats: Strandvägen, H553
Medverkar från Örebro kommun: 
Ulrika K. Jansson, , Örebro kommun

Seminarie: Bostadspolitik: Vad vill branschen? 
Tid: 13:45 – 14:15
Plats:
Supper, restaurang, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun:
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef, programdirektör Samhällsbyggnad, Örebro kommun

Tisdag 3 juli:

Seminarie: Hållbar skolmat med mindre kött och mer vego
Tid: 10:00 – 10:45
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondesson, kommunalråd, Örebro kommun (KD)

Seminarie: 
När stat och stad bråkar tar stadsutvecklingen smällen
Tid: 10:30 – 11:30
Plats: Strandvägen, H553
Medverkar från Örebro kommun: Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro Kommun

Seminarie: Vad hände när arkitekten fick makten? Vilka lärdomar gjordes och hur ska de användas i framtiden?Tid: 14:00 – 14:30
Plats: Strandgatan 16A
Medverkar från Örebro kommun: Peder Hallkvist, stadsarkitekt, Örebro kommun

Seminarie: När stat och stad bråkar tar stadsutvecklingen smällen
Tid: 10:30 – 11:30
Plats: Strandvägen, H553
Medverkar från Örebro kommun: Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro Kommun

Onsdag 4 juli:

Seminarie: Orosmoln till trots – bostäder ska byggas. Hur når vi målen? 
Tid: 13:45 – 14:15
Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun: Erik Blohm som är avdelningschef på mark- och exploateringsavdelningen

Seminarie: Den sista metern för e-handeln
Tid: 14:30 – 15:00
Plats: Supper, restaurang, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun: Patrik Kindström, avdelningschef planeringsavdelningen

Seminarie: Finsk modell ger billigare bostäder – kan den kopieras till Sverige?
Tid: 10:00 – 11:00
Plats: Strandvägen, H515
Medverkar från Örebro kommun: Erik Skagerlund, exploateringschef, Örebro kommun

Seminarie: Mindre, mer, smartare? Vägar till hållbar
Tid: 12:00 – 13:00
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondeson, kommunalråd, politiskt ansvarig för näringslivs- och hållbarhetsfrågor, Örebro Kommun (KD)

Seminarie: 60 procent eko i skolmatsalen – dyr utopi eller ett måste i hållbarhetsarbetet?
Tid: 15:00 – 16:00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondesson, Kommualråd, (KD), Örebro kommun

Torsdag 5 juli:

Seminarie: Seniorerna flyttar in – tryggt boende för seniorer i din kommun
Tid: 11:00 – 11:50
Plats: Strandvägen, H538
Medverkar från Örebro kommun: Ullis Sandberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun

Seminarie: Kan den privata sektorn lösa bristen på vårdboende? 
Tid:11:15 – 11:45
Plats:Supper, restaurang, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun: Ullis Sandberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun

Seminarie: Kultur som regional tillväxtkraft – när kreatörer, entreprenörer, offentligt och privat möts
Tid: 15:00 – 15:45
Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
Medverkar från Örebro kommun: Sara Richert, kommunalråd i Örebro, Miljöpartiet