rubrik-program

Välkommen till Örebro i Almedalen 2016!
Plats: Wisby Strand Congress & Event

 

 

MÅNDAGEN DEN 4 JULI

 13.00- 13.50

HUR KAN NATURVÄRDEN KOMBINERAS MED ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE?

Örebro är en av de kommuner som bygger flest nya bostäder i Sverige. Det krävs byggbar mark samtidigt som närheten till natur är viktigt för både livskvalitet och hälsa. Hur man kan lösa motsättningen mellan naturreservat/gröna miljöer och ökat bostadsbyggande?

De senaste prognoserna säger att Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till 2025. Något som kräver byggbar mark i städer runt om i landet. Samtidigt som närheten till natur är viktigt för både livskvalitet och hälsa. Ska vi ha fler eller färre naturreservat? Ska naturreservats existens ske på bekostnad av bostadsbyggande i en tid då vi behöver mark till nya bostäder? Örebro kommun är en av de kommuner som bygger flest nya bostäder i Sverige och har blivit flerfallet utsedd till Årets Friluftskommun.

Medverkande:

Kenneth Nilsson
Kommunalstyrelsens ordförande, Örebro kommun

Björn Sundin
Kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Fler seminariedeltagare kommer att presenteras inom kort

 14.00 – 14.50

 VARFÖR LYCKAS VISSA KOMMUNER MÖTA BOSTADSBRISTEN BÄTTRE ÄN ANDRA?

Sverige lider av en akut bostadsbrist. De senaste prognoserna säger att Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till 2025. Nya mätningar visar att i 46 av de 50 snabbast växande svenska kommunerna håller inte bostadsbyggandet samma takt som befolkningstillväxten.

Regeringens svar på problemet är att snabbt genomföra lagändringar och nya regler som leda till snabbare processer. Ofta riktade mot kommuner. Men är regeländringar verkligen svaret? Faktum är att Örebro kommun och flera andra kommuner har snabba och smidiga byggprocesser redan med nuvarande lagstiftning. I Örebro byggs det långt fler bostäder än riksgenomsnittet och cirka 40 procent av alla bygglov hanteras inom en vecka. Vid seminariet diskuterar företrädare för kommuner, regering samt handelskammare hur kommuner kan arbeta för att snabba på bostadsbyggandet, utan lagändringar.

Medverkande:

Kenneth Nilsson
Kommunalstyrelsens ordförande, Örebro kommun

Björn Sundin
Kommunalråd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Fler seminariedeltagare kommer att presenteras inom kort

 

FLER PROGRAMPUNKTER MED ÖREBROKOPPLING

På vår  Facebooksida presenterar vi referat från andra programpunkter, men också fler spännande personer eller aktörer med Örebrokoppling som har aktiviteter under Almedalsveckan.

#örebroialmedalen

Tagga dina inlägg med #örebroialmedalen

 

 

#orebroialmedalen

 

rubrik-arrangorerna

Örebro kommun

Örebro är Sveriges sjunde största kommun och sjätte största stad. Här bor drygt 142 000 människor och närmare 12 000 personer har Örebro kommun som sin arbetsplats.
Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag. Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.
Örebro är den stad i Sverige som växer snabbast utanför storstadsregionerna och vi har fått flera fina utmärkelser de senaste åren, bland annat; kvalitetskommun, friluftskommun, miljöbästa kommun och årets stadskärna 2015. Örebro är precis vad vi gör det till.

www.orebro.se

Kontaktperson:
Margareta Wall
Kommunikationsdirektör
070-6811271
margareta.wall@orebro.se

orebrosmall-right

 

 

 

 

 

 


 

Örebrokompaniet

Örebrokompaniet är örebroarnas eget marknadsföringsbolag. Vi har kommunens och näringslivets förtroende att leda och samordna marknadsföringen av platsvarumärket Örebro. Vi gör det med målet att få Örebro att växa.

Genom våra insatser ska fler människor välja Örebro, både som boende, medarbetare, entreprenörer, turister och mötesdeltagare. Vi arbetar för en starkare stad med större resurser.

www.orebrokompaniet.se

Kontaktperson:
Anna Iderot Bjelke
Marknadsstrateg
073-360 70 06
019-21 56 74
anna.bjelke@orebrokompaniet.se

 orebrokompaniet-right