rubrik-program

 

 

 

Välkommen till Örebro i Almedalen 2017!

Platser: Wisby Strand Congress & Event, Gotlands museumArkitekturträdgården 

Måndagen den 3 juli

Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet
Vem har råd att bo i nybyggt? En hög byggtakt kombinerat med långsamma flyttkedjor leder till att främst nybyggda lägenheter finns att hyra för den som söker bostad. De är ofta dyra vilket skapar problem för den som ej har råd och för nya bostadsområden som riskerar att bli segregerade från början.
Det kommer att behövas strategier för att lösa problemen med en segregerad bostadsmarknad och för att öka den sociala hållbarheten i Sveriges bostadsområden. Genom samverkan mellan kommun och fastighetsägare har Örebro kommun och Botrygg tagit fram en juridiskt hållbar modell för markanvisning där en viss andel mark bara säljs till fastighetsägare som bygger bostäder med en lägre hyra. Målet med det gemensamma projektet är att öka den sociala hållbarheten och att skapa överkomliga hyror för fler i nya bostadsområden. Tillsammans med publiken vill vi diskutera: Vilka grupper har råd att bo i nybyggt i dag och vad leder det till? Hur kan en sådan här modell fungera? Vilka insatser skulle i övrigt behövas på området? Hur kan andra kommuner göra? Vilka åtgärder bör staten vidta?

Medverkande:
Erik Blohm, Exploateringschef, Örebro kommun
Merdad Moghtadai, VD, Botrygg Örebro AB
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef, Örebro kommun

Tid: 10.00-10.45 
Plats:
Gotlands museum, Strandgatan 14
Arrangörer:
Örebro kommun, Stadsbyggnad

Läs mer om seminariet här! 

Vi ger arkitekten makten – ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen
Hur ser byggprocessen ut om arkitekten styr och vad blir det byggda slutresultatet? I ett pilotprojekt ruckas maktförhållanden för att bidra till ökad förståelse mellan arkitekt och byggherre.
I pilotprojektet används Örebromodellen som innebär att kommunägd mark säljs först när det finns detaljplan, bygglov och ett påbörjat bygge. Tomten som har en detaljplan som medger kontor och hotell anvisas i projektet till en arkitekt i stället för till en byggaktör. Det ger arkitekten möjlighet att styra från ide till färdig byggnad, men utan krav att förvärva marken eller att själv bygga huset. Bakgrunden till projektet är kommunens reflektioner kring att arkitekter och byggaktörer alltför ofta saknar förståelse för varandras perspektiv med sämre kvalitet som följd. Huvudfrågan är vilka mervärden som kan skapas om arkitekten får större inflytande över processen och tar mer ansvar för ekonomi och genomförbarhet?

Medverkande: 
Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro kommun
Emma Jonsteg, VD, UTOPIA arkitekter

Tid: 11.00-11.45
Plats: Arkitekturträdgården
Arrangörer: Örebro kommun och Sveriges arkitekter

Läs mer om seminariet här! 

Tisdagen den 4 juli


Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror?
Den svenska bostadsbristen, framför allt för personer med låg inkomst, är en av vår tids stora politiska frågor. Men hur ska vi lyckas bygga bostäder med hyror som dessa grupper kan betala?
Örebro kommun har nu som första kommun i landet tagit fram en modell som inom rådande lagstiftning innebär ett nytt sätt att skriva avtal med byggaktörer. Resultatet blir att det kommer produceras fler lägenheter med hyresnivåer som gör det möjligt för fler att ha råd att bo i nyproduktion. Vid seminariet diskuteras vilka konsekvenser det får för bostadsmarknaden i stort samt hur det passar in i de nationella bostadspolitiska satsningarna.

Medverkande:
Björn Sundin, Kommunalråd, Örebro kommun, (S)
Erik Blohm, Exploateringschef, Örebro kommun
Merdad Moghtadai, VD, Botrygg Örebro
Caroline Szyber, ledamot Civilutskottet, (KD)
Björn Söderholm, VD, Fastighetsägarna MittNord
Ulf Rohlén, vd Örebrobostäder

Tid: 13.00-13.45
Plats: Wisby Strand Congress & Event
Arrangör: Örebro kommun

Läs mer om seminariet här!

Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till trygghet och minskad brottslighet?
Tidiga och förebyggande insatser är några av de effektivaste metoderna för att förhindra och förebygga brott. Hur kan forskning om upplevd trygghet lägga grunden för ett tryggare samhälle?
Tillsammans med Örebro universitet, Polisen, bostadsbolag och civilsamhället har Örebro kommun utvecklat Effektiv samordning för trygghet. I arbetet används ett digitalt verktyg som tagits fram av forskare vid Örebro universitet i syfte att kartlägga och föreslå åtgärder för ökad trygghet. Vid seminariet diskuterar politiker, forskare, kommunen och Polisen hur ett förebyggande arbete kan öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.

Medverkande:
Kenneth Nilsson, Kommunstyrelseordförande, Örebro kommun, (S)
Patrik Wallin, brottsförebyggare, Örebro kommun
Fredrik Malm, kommunpolis, Polisen Örebro
Henrik Andershed, professor, Örebro universitet
Anti Avsan, ledamot justitieutskottet, (M)

Tid: 14.00-14.45
Plats: Wisby Strand Congress & Event
Arrangör: Örebro kommun

Läs mer om seminariet här! 

På vår  Facebooksida kommer köra livesändningar från våra egna seminarier, men också från andra seminarier där andra spännande personer eller aktörer med Örebrokoppling medverkar. Så följ oss på Facebook!

Du kan också följa oss på Örebro kommuns Instagramkonto och Örebro kommuns Twitterkonto under veckan. För att delta i debatten i sociala medier – tagga dina inlägg med #orebroialmedalen

 

 

#orebroialmedalen

rub-platsen

I Örebro är allt möjligt

Det är något stort på gång i Örebro. Undersökningar pekar på det. Pratet på stan säger det. Företag flyttar hit, bygger ut och bygger nytt. Kompetens och kunskap blomstrar. Talanger stannar kvar och seniora talanger flyttar hem. Örebro är en stad som hela tiden utvecklas. Och det går fort nu.

Vi har ett universitet med några av landets bästa utbildningar, massor av olika restauranger, fik och klubbar, flera nationellt erkända. Turnébussar från hela världen stannar till hos oss och utställningar som OpenART lockar konstnärer på högsta internationella nivå. Vi är en stad som självklart och framgångsrikt arrangerar stora evenemang som Musikhjälpen, Live at Heart, SM-veckan och Örebro Raceday. Örebro är en stad som lovar något mer. En stad redo för nästa stora steg.


 

Örebro kommun

Örebro är Sveriges sjunde största kommun och sjätte största stad. Här bor drygt 146 000 människor och närmare 12 000 personer har Örebro kommun som sin arbetsplats. Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv kommun för både människor och företag. Vi drivs av att skapa en enklare vardag för alla.

Örebro är den stad i Sverige som växer snabbast utanför storstadsregionerna och vi har fått flera fina utmärkelser de senaste åren, bland annat Årets Stadskärna, Årets Säkerhetskommun och Sveriges bästa miljökommun samt fått utmärkelsen Årets möjliggörare av arkitektbranschen. Örebro är precis vad vi gör det till.

www.orebro.se

Kontaktperson:
Margareta Wall
Kommunikationsdirektör
070-6811271
margareta.wall@orebro.se

orebrosmall-right

 

 

 

 

 

 


 

rub-kommun

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Se aktuell programpunkt i officiella Almedalsprogrammet.

Måndag 3 juli:

Seminarie: Vi skapar bostäder för fler – ny modell för social hållbarhet
Tid:
10.00-10.45 
Plats:
Gotlands museum, Strandgatan 14
Medverkar från Örebro kommun: 
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef, Erik Blohm, exploateringschef
Live! Sänds live på Örebro i Almedalens Facebooksida 

Seminarie: Vi ger arkitekten makten – ett pilotprojekt som vill bråka lite med branschen
Tid: 11.00-11.45
Plats: Arkitekturträdgården
Medverkar från Örebro kommun: Peder Hallkvist, Stadsarkitekt
Live! Sänds live på Örebro i Almedalens Facebooksida 

Seminarie: Erfarna lärare till skolor med stora utmaningar – hur kan huvudman och rektor arbeta strategiskt? 
Tid: 12.30-13.15
Plats: Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1
Medverkar från Örebro kommun: Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

SeminarieVässa klorna för en hållbar upphandling – låt inte uppföljningen bli en papperstiger
Tid: 13.30-14.30
Plats: Almedalsbiblioteket
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondeson, kommunalråd (KD)
Live! Sänds live på Örebro i Almedalens Facebooksida 

Seminarie: Utmaningen att se nyanlända elever som individer – samma lösningar för alla är inte vägen framåt 
Tid: 13.45-14.35
Plats: Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1
Medverkar från Örebro kommun: Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S)
Live! Sänds live på Örebro kommuns Instagram 

Seminarie: “Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?
Tid: 15.00-15.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondeson, kommunalråd (KD)

Seminarie: Allmännyttan löser tre samhällsutmaningar 
Tid: 15.00-16.00
Plats: Mellangatan 7
Medverkar från Örebro kommun: Örebrobostäder

Tisdag 4 juli:

Seminarie: Hur kan kommuner bli mer hållbara
Tid: 8.00-9.15
Plats: Donners Brasserie
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondeson, kommunalråd (KD)

Seminarie: Efter Skolkommissionen – kommer skolvalet att ändras? 
Tid: 9.00-10.15
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen
Medverkar från Örebro kommun: Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S)

Seminarie:
Vegopepp – hållbart och hälsosamt på skolorna 
Tid: 12.00-12.40
Plats: Donners Brasserie
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondeson, kommunalråd (KD)

Seminarie: En global huvudstadsregion på framväxt 
Tid: 12.00-13.30
Plats: Supper restaurang
Medverkar från Örebro kommun: Björn Sundin, kommunalråd (S)

Seminarie: Hur kan vi bygga nya bostäder med lägre hyror?
Tid: 13.00-13.45
Plats: Wisby Strand Congress & Event
Medverkar från Örebro kommun: Björn Sundin, kommunalråd (S), Erik Blohm, exploateringschef

Seminarie: Hur kan samordning kring förebyggande insatser bidra till trygghet och minskad brottslighet?
Tid: 14.00-14.45
Plats: Wisby Strand Congress & Event
Medverkar från Örebro kommun: Kenneth Nilsson, kommunstyrelseordförande (S), Patrik Wallin, brottsförebyggare.

Seminarie: Stadsplanering för social hållbarhet – hur får man in de mjuka värdena? 
Tid: 15.15-15.45
Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun: Erik Blohm, exploateringschef

Seminarie:
Tid: 15.15-15.45
Plats: Restaurang Supper, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun:

Onsdag 5 juli:

Seminarie: Banken, branschen, bostadspolitiken – så öppnar vi nya dörrar till bostadsmarknaden
Tid: 8.30-9.30
Plats: Volters gränd 8
Medverkar från Örebro kommun: Björn Sundin, kommunalråd (S)

Seminarie: Vilka verktyg använder de kommuner som lyckas med bostadsbyggandet? 
Tid: 11.15-11.45
Plats: Supper restaurang, Strandgatan 9
Medverkar från Örebro kommun: Ulrika K Jansson, förvaltningschef stadsbyggnad

Seminarie: Morgondagens transporter – traditionellt eller futuristiskt? 
Tid: 16.00-16.30
Plats: Supper restaurang, Strandgatan 9 
Medverkar från Örebro kommun: Patrik Kindström, enhetschef trafik 

Torsdag 6 juli:

Seminarie: Miljöarbete tillsammans – dåtid, nutid och framtid 
Tid: 11.00-12.00
Plats: Korsgatan 4
Medverkar från Örebro kommun: Björn Sundin, kommunalråd (S)

Seminarie: Regeringens målsättning – halvera elbehovet för belysning 
Tid: 15.00-15.45
Plats: Gotlands museum
Medverkar från Örebro kommun: Lennart Bondeson, kommunalråd (KD)