Här är Örebro kommun också med!

Övrig medverkan i Almedalen

Nedan finns information om seminarier där personer med koppling till Örebro kommun medverkar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Se aktuell programpunkt i officiella Almedalsprogrammet.


Måndag den 1 juli


Fastighetsbolaget och digitaliseringen – hur ser planen ut?

Tid: 08:15 – 08:45
Plats: Restaurang Supper, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Deltagare från Örebro kommun:
Hanna Bäckgren, enhetschef detaljplan, Örebro kommun
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef och Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun


Tillsammans för ett digitalt och hållbart samhälle

Tid: 08:30 – 09:15
Plats: Pickit, Södra kyrkogatan 3
Arrangör: Microsoft AB
Deltagare från Örebro kommun:
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef och Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun


Behöver kommunen egentligen en arkitekturstrategi – litar vi inte på arkitektens förmåga?

Tid: 11:00 – 11:45
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Örebro kommun
Deltagare från Örebro kommun:
Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Stadsbyggnad Örebro kommun
Ullis Sandberg, Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun (S)


Inkludering och tillit för att bryta negativa trender i utsatta områden

Tid: 14:00 – 15:00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Deltagare från Örebro kommun:
Lina Frejd Bark, platschef Varberga/Oxhagen, Partnerskapet, Örebro Kommun


Världens bästa nära vård 2044? – så förändras kraven på primärvården

Tid: 15:15 – 16:05
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Dagens Medicin Agenda
Deltagare från Örebro kommun:
Annika Roman, chef för vård- och omsorgsförvaltningen, Örebro kommun


Tisdag den 2 juli


Bostad för alla – hur når vi målet?

Tid: 09:00 – 09:30
Plats: Restaurang Supper, Burmeisterska huset, Strandgatan 9A
Arrangör: Business Arena
Deltagare från Örebro kommun:
Erik Skagerlund, exploateringschef, Örebro kommun


Hur kan städer samverka kring digitalisering för att bidra till ett gott liv för alla invånare?

Tid: 09:15 – 10:00
Plats: Arenan Stadsutvecklingsdagarna, Trappgränd 1
Arrangör: Viable Cities, RISE, SKL
Deltagare från Örebro kommun:
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef och Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun


Den attraktiva staden och den effektiva planprocessen – hur ska det gå till?

Tid: 10:30 – 12:00
Plats: Spegelsalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: BSK Arkitekter, Veidekke Sverige
Deltagare från Örebro kommun:
Ulrika K Jansson, Stadsbyggnadschef och Samhällsbyggnadsdirektör, Örebro kommun


Vad innebär hållbar stadsbyggnad i praktiken?

Tid: 12:15 – 13:15
Plats: Swedbankhuset, Volters gränd 8
Arrangör: Swedbank
Deltagare från Örebro kommun:
Ullis Sandberg, Kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun (S)


Onsdag den 3 juli


Från utsatthet till delaktighet – samverkan och innovation på väg mot ett inkluderande samhälle

Tid: 10:00 – 10:45
Plats: Newman/Bildascenen, Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12
Arrangör: Studieförbundet Bilda
Deltagare från Örebro kommun:
Lina Frejd Bark, platschef Varberga/Oxhagen, Partnerskapet, Örebro Kommun


Hållbar skolmat med mindre kött – lär av positiva exempel

Tid: 10:00 – 10:50
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Arrangör: Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm, Fältbiologerna, Jävligt Gott
Deltagare från Örebro kommun:
Lennart Bondeson, Kommunalråd, (KD) Örebro kommun


Arkitekttävlingar för kommunal markanvisning – lovar stort håller smått?

Tid: 12:00 – 12:45
Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A
Arrangör: Lunds kommun
Deltagare från Örebro kommun:
Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro kommun


Så kan kommunerna minska konsumtionsutsläppen

Tid: 12:00 – 12:45
Plats: Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3
Arrangör: Naturskyddsföreningen
Deltagare från Örebro kommun:
Lennart Bondeson, Kommunalråd, (KD) Örebro kommun


De lokala initiativens betydelse för en global hållbarhetsagenda

Tid: 15:00 – 15:50
Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
Arrangör: Ekobanken, Fairtrade Sverige
Deltagare från Örebro kommun:
Lennart Bondeson, Kommunalråd, (KD) Örebro kommun