Så här gör vi i Örebro – men är det verkligen bra?


Måndag den 1 juli

Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet bjuder in till en fullspäckad eftermiddag om Örebros satsningar inom viktiga samhällsområden. Men är de verkligen bra? Gör moderatorerna Sara Arvidson, Örebro universitet och Sofia Sjöström, Örebro kommun, sällskap när de guidar oss mellan bussar, digitaliserade hus, lärarutbildningen, skolsegregation och sjukhus. Eftermiddagen avslutas med ett annorlunda mingel.

Plats: Lokalen Lye, Wisby Strand Congress & Event


Läs mer om Örebro universitet och Region Örebro län i Almedalen på deras hemsidor:

Region Örebro län

Örebro universitet


Schema under dagen

14.00-14.10 Inledning

Moderatorerna ger Anne Andersson, kommundirektör Örebro, Andreas Svahn, regionråd Örebro och Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, en uppgift som de sedan ska redovisa.


14.10-14.35 Vem kör bussen – upphandla eller köra i egen regi?

Nästan all offentlig busslinjetrafik i Sverige är i dag upphandlad i stora och långa kontrakt. Men i Västmanland och Örebro har man beslutat att köra i egen regi. Varför då och kan det egentligen vara bättre för medborgarna? Hur påverkar det flexibiliteten, miljön, bussföretagen i regionen och förmågan till innovation och klimatomställningen? Vi bjuder in till debatt om för- och nackdelar med att upphandla busstrafik respektive att köra kollektivtrafik i egen regi.

Deltagare:
 • Nina Höijer, regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden (S), Region Örebro län
 • Anna Grönlund, vice vd, Sveriges bussföretag
 • Denise Norström, regionråd och ordförande i Västmanlandtrafiken (S), Region Västmanland

14.35-14.45 Pausaktiviteter

14.45-15.30 Kameran ser dig i sängen. Digitaliserade hus – frihetsreform eller storebror ser dig?

Digitaliseringen av det som tidigare varit fysiska miljöer går allt snabbare och den artificiella intelligensen kommer skapa allt mer stöd i vardagen. Men hur påverkar det oss människor när husen vi bor i kan mäta hur mycket vi rör på oss, vilka rum vi gillar att vara i och vilka vi träffar i och kring husen? I vården och omsorgen kan denna digitala övervakning bidra till bättre vård och en trygg monitorering av äldre och sjuka. Vi som medborgare kommer också lättare kunna hitta både miljöer vi trivs i och människor vi vill umgås med. Men vad händer med den personliga integriteten? Kan det verkligen vara bra att ha data över allt? Och vad händer med den så viktiga mellanmänskliga interaktionen? Är det verkligen så bra att digitalisera fastigheterna?
Med utgångspunkt i satsningar på AI och digitalisering av Smart Blocs i Örebro samt samarbetet mellan Örebro universitet och Akademiska Hus kring digital campusutveckling diskuterar vi möjligheter och hot kring digital fastighetsutveckling.

Deltagare:
 • Amy Loutfi, professor, Örebro universitet
 • Christoffer Börjesson, digitaliseringsstrateg, Fastighetsägarna Stockholm
 • Daniel Jansson-Hammargren, kommundirektör, Kumla kommun
 • Alexandra Hagen, VD, White Arkitekter
 • Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef, Örebro kommun
 • Anne-Marie Eklund Löwinder, CISO, Internetstiftelsen
 • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
 • Kerstin Lindberg Göransson, VD, Akademiska Hus

15.30-16.15 Högre krav och färre platser – är det så lärare blir ett framtidsyrke?

Lärarbristen i Sverige växer och om vi inte lyckas möta den kommer klasserna att växa och andelen lärare per elev att sjunka kraftigt. Samtliga regeringar de senaste 15 åren har arbetat för att öka intresset för läraryrket och även ökat antalet platser på lärarutbildningarna. Både söktrycket och andelen som slutför sina studier har gått ner sedan 1990-talet. Nu vill regeringen tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet reformera lärarutbildningen. Men på vilket sätt kommer det att lösa bristen på lärare och vad behöver vi göra för att få fler att slutföra sina utbildningar och sedan vilja börja och fortsätta arbeta i våra skolor? Är lösningen att skapa fler utbildningsplatser för lärare på landets universitet och högskolor, eller ska vi kanske minska antagningen och satsa mer resurser på de som antas?
Tillsammans med politiker, lärarutbildare och högskoleledningar diskuteras hur vi bäst möter lärarbristen och vad som behöver göras på högskoleområdet.

Deltagare:
 • Johan Schnürer, rektor Örebro universitet.
 • Maria Jarl, universitetslektor, ordförande, Lärarutbildningskonventet
 • Lars Haikola, styrelseordförande, Örebro universitet
 • Roger Haddad, vice ordförande (L), Utbildningsutskottet
 • Ann Öhman, forskare, projektledare för ” Framtidens lärarutbildning”, Örebro universitet
 • Gunilla Svantorp, ordförande (S), Utbildningsutskottet
 • Karin Röding, generaldirektör, Universitets- och högskolerådet
 • Kaltum Mohamud, lärarstudent, Örebro universitet

16.30-17.15 Kommun stänger högstadium i utsatt område – går skolsegregationen att bryta?

Skolresultaten i områden som präglas av social och ekonomisk utsatthet har diskuterats under en längre tid. Den skolsegregation som finns i Sverige beror i hög grad också på just boendesegregationen. Vad kan och bör kommunerna göra för att bryta detta? I Örebro fattade kommunen beslut om att lägga ner en skola i området Vivalla. Men var det rätt och vad fick det för konsekvenser för eleverna, de andra boende i området och inte minst för elevernas skolresultat? Nu pågår ett forskningsprojekt som kommer att kunna ge en del av svaren och därmed blir en del av utvärderingen av huruvida detta beslut var rätt eller fel.
Tillsammans med politiker och forskare diskuterar vi den svåra frågan om hur vi kan säkerställa en bra skola för alla elever, hur långt kommunerna kan och får gå i att flytta och lägga er enskilda skolor och inte minst konsekvenserna av sådana beslut.

Deltagare:
 • Anna Ekström, utbildningsminister (S), Utbildningsdepartementet
 • Kristina Axén Ohlin, andre vice ordförande (M), Utbildningsutskottet
 • Emma Arneback, forskare, Örebro universitet
 • Andreas Bergh, forskare, Örebro universitet
 • Amir Sajadi, ordförande och grundare, Järvaskolan
 • Margareta Borg, skolchef, Örebro kommun
 • Ullis Sandberg, kommunalråd S, Örebro

17.30- 19.00 Mingel och samtal.
Vi bjuder på dryck och tilltugg. Ingen föranmälan krävs!

17.30-17.40 Vad krävs av ett modernt sjukhus i Sverige i dag?

Ett kort samtal och enklare ceremoni med anledning av att Universitetssjukhuset Örebro utnämndes till Årets universitetssjukhus 2018 och av tidskriften Dagens Medicin.

Deltagare:
 • Karin Sundin, regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (S), Region Örebro län
 • Kerstin Nilsson, professor och dekan, Örebro universitet
 • Ove Andrén, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Örebro län
 • Christina Kennedy, chefredaktör, Dagens Medicin

18.15-18.40 Partiledarens roll och retorik i Almedalsdebatten

Kan vi på förhand veta något om vad Ulf Kristersson kommer att säga under talet från scenen i Almedalen? Hur brukar han uttrycka sig och vilka frågor kommer han att prioritera? Vilken typ av språk och metaforer kommer han att använda sig av och kan vi läsa in något av vilken målgrupp han i första hand vänder sig till? Och inte minst, vad vill partikamrater och andra politiker att han ska säga? Detta diskuterar vi med en namnkunnig panel bestående av politiker, statsvetare och retorikexperter under trevliga former.

Deltagare:
 • Agneta Blom docent i statsvetenskap, Örebro universitet
 • Marie Gelang, docent i retorik, Örebro universitet